Stalo se

Děkuji Erice Antošové za uspořádání jarního bloku tvořivých dílen Kutílek. Jednalo se o 5 setkání, kde děti i dospělí společně tvořili z přebytků, přírodnin a "odpadků". Setkání proběhla 4.5., 18.5., 1.6., 15.6. a 29.6.2023.

Žáci II. stupně ZŠ Proboštov představili svá Hejblata. Hejblata jsou hračky-stroječky, u nichž se otáčivý pohyb klikou mění na pohyb nahoru a dolů, ze strany na stranu nebo na otáčivý pohyb ve směru kolmém k původnímu otáčení.

Blíží se konec školního roku a já bych ráda poděkovala za návštěvy mateřských škol. Během 2. pololetí školního roku 2022/2023 se u nás v knihovně vystřídala všechna oddělení z Mateřské školy Pastelka, pravidelně nás navštěvovaly i všechny děti z Lesní mateřské školy Samorost.

Celý školní rok v pravidelných intervalech naši knihovnu navštěvuje Školní družina při Základní škole v Proboštově. Velmi děkuji vychovatelkám, jmenovitě Jiřině Tomešové, Markétě Konrádové a Bc. Andree Drexler. Děti si v naši knihovně nejen půjčují knihy a časopisy, hrají společenské hry, tvoří,... ale především budují vztah ke knize a knihovnám. V...

Více než tři desítky dětí z prvních tříd ZŠ Proboštov prošly dnes ve dvou skupinách v Místní knihovně pasováním na čtenáře. Po krátkém úvodu paní knihovnice a pozdravení paní starostky se ujala slova ilustrátorka Kristýna Benešová, která děti krátce a názorně seznámila s tím, jak vznikají obrázky do knížek. Následovalo přečtení slibu a pak už...

Byla jsem pozvána z Regionální knihovny Teplice, jmenovitě Helenou Spěváčkovou a Pavlem Kratochvílem na setkání knihovníků v Bořislavi, v sobotu 13.05.2023.