Život kolem knihovny

Návod: kliknutím na úvodní foto se otevře celá fotogalerie

Vysušené a vypálené výtvory očekávala finální úprava glazováním. Ve fotogalerii zhlédněte zaujetí výtvarníků i pěkné výsledky jejich tvorby po opětném vypálení v hrnčířské peci.

Meteorolog Martin Novák je vedoucím předpovědního oddělení Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mimo to učí na UJEP meteorologii a klimatologii. Osvětlil nám vznik různých klimatických jevů. I přes množství družic a radarů, které dnes meteorologům pomáhají, je možné důvěryhodně předpovědět počasí maximálně do tří dnů. Předpovědi...

Ve vestibulu obecního úřadu je k vidění výstava fotografií z cesty Romana Nešetřila po Tanzanii. Fotografie dokumentují běžný život obyvatel Tanzanie i exotickou faunu a flóru. Výstava potrvá do 15. 5. 2019.

Po tři březnová odpoledne se v naší malé dílně pilně kutilo. Velkých i malých zájemců o práci s keramickou hlínou se sešlo tolik, že se málem nevešli k pracovnímu stolu. Nahlédněte do fotogalerie. Uvidíte s jakým zápalem se tvořilo. Byla to první etapa dílny. Až výrobky vyschnou, půjdou do pece na výpal. Poté bude následovat práce s glazurou. Celá...

V rámci spolupráce se školní družinou navštěvují knihovnu všechna tři oddělení jedenkrát za měsíc. Záměrem je přivést děti ke čtenářství. Většina dětí vlastní již svůj čtenářský průkaz.

Velký zasedací sál OÚ přivítal tentokrát žáky 2. stupně ZŠ. Pozorně poslouchali přednášku pana Petra Krásného ke 100. výročí vzniku československé měny . Měli přitom příležitost prohlédnout si vzácné exempláře numismatické sbírky přednášejícího.

Oblíbený básník a hudebník nevysedává jen za svým klavírem, ale také rád cestuje. Tentokrát přijel, aby se s námi podělil o své dojmy a zážitky z Portugalska. Cestopisné přednášky mají vždy velký ohlas. I tentokrát byl zasedací sál OÚ zcela zaplněn.

Žijí stále mezi námi - vlastenci a buditelé. Patří k nim i náš spoluobčan pan Petr Krásný. Je t o člověk mnoha koníčků a zájmů. Jedním z nich je i numismatika. Sám se nabídl, že připraví přednášku. Důkladně se na ni připravil, ale snad to byl mráz nebo špatná propagace proč tentokrát přišlo jen velmi málo posluchačů. Ti, co přišli...

Heda Trejtarová, Eva Stolařová a Hana Dončevová nám připravily krásný předvánoční koncert. Obřadní síň OÚ byla zaplněna k prasknutí. Dámy mají k Proboštovu citové pouto a jistě u nás nekoncertovaly naposled.