SLUŽBY

Knihy

Knižní tituly z vlastního fondu a z Regionální knihovny v Teplicích. Beletrie, dětská literatura, naučná literatura i školní povinná četba.

Klubové činnosti

Aktuálně se v knihovně scházejí 3 skupiny. Mimi club. Kutílek a Klub Klubko. Přidej se k nám!

Kopírování a tisk

Kopírování i tisk studijních materiálů, úředních dokumentů apod.

Časopisy

Nabídka vybraných periodik. K přečtení v knihovně i k zapůjčení domů.

Veřejný internet

Možnost bezplatného využití 3 počítačů s internetem.

Kurzy anglického jazyka pro děti

Informace v knihovně.

Knihy na CD

Audio knihy na CD nosičích.

Meziknihovní výpůjční služby

Možnost objednání  titulu z Regionální knihovny Teplice a Knihovny ústeckého kraje.

WiFi

Možnost bezplatného využití připojení k internetu na vlastním zařízení prostřednictvím WiFi sítě.

Donáška do domu

Donáška knih pro seniory a imobilní čtenáře.

Půjčování e-čteček

Možnost zapůjčení e-čtečky

Veřejný prostor

Kulturně vzdělávací prostor i pro Vaše nápady a Vaše vlastní realizace. Pro navázání spolupráce nás kontaktujte.