Služby

Služby

Knihovna je v provozu každé pondělí a středu mezi 14:00 a 17:00

Knihy a časopisy

Knižní tituly z vlastního fondu a z Regionální knihovny v Teplicích. Beletrie, dětská literatura, naučná literatura a vybraná periodika.

Knihy na CD

Audio knihy na CD nosičích.

e-knihy

Půjčovna vybraných titulů ze serveru e-reading.cz

Půjčování e-čteček

Možnost zapůjčení e-čtečky

Možnost objednání knih prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby

Možnost objednání  titulu z Regionální knihovny Teplice a Státní vědecké knihovny Ústí nad Labem.

Veřejný internet

Možnost bezplatného využití 3 počítačů s internetem. Možnost bezplatného vytisknutí studijních materiálů.