Výstava sportovních kronik

21.03.2023

V produkci paní kronikářky Sedlákové, proběhla výstava sportovních kronik v Místní knihovně Proboštov. Kroniky byly k vidění dvě odpoledne za osobní účasti paní kronikářky. 

Paní Sedláková během výstavy předává cenné informace o naší obci, jak novým obyvatelům, tak i pamětníkům. Vystaveny byly kroniky o sportu v Proboštově. Ale jak to tak bývá, během výstavy se zavzpomínalo a povídalo i o dalších tématech.

Výstava proběhla 16.03. a 21.03. 2023. Děkujeme paní Sedlákové, dělá už spousty let pro obec Proboštov velmi záslužnou práci.

Markéta Procházková, knihovnice