Výstava obecních kronik

26.01.2022

Byla to velmi úspěšná akce. Přicházely celé rodiny. Výstavu zhlédla školní družina. Objevili se i kronikáři z jiných obcí. Paní kronikářka Sedláková byla v jednom kole. Měla se také čím chlubit. Její pečlivým písmem psaná a vlatnoručně kreslenými obrázky vyzdobená kronika je monumentálním dílem. Připraveny byly i fotografie, dokumentující významné události, rozvoj a proměny obce. Je velmi potěšující, že se lidé zajímají o minulost, že chtějí, aby se s ní seznámily i jejich děti. Živý zájem o výstavu dokreslují fotografie.

Autor: Zdena Hlaváčková

Foto: Zdeněk Novák

Den 1 (26.1.2022)

Den 2 (27.1.2022)

Den 3 (2.2.2022)

Den 4 (3.2.2022)