Školní družina - ZŠ Proboštov

21.06.2023

Školní družina - ZŠ Proboštov

Celý školní rok v pravidelných intervalech naši knihovnu navštěvuje Školní družina při Základní škole v Proboštově. Velmi děkuji vychovatelkám, jmenovitě Jiřině Tomešové, Markétě Konrádové a Bc. Andree Drexler. Děti si v naši knihovně nejen půjčují knihy a časopisy, hrají společenské hry, tvoří,... ale především budují vztah ke knize a knihovnám. V letošním školním roce tu kromě pravidelných návštěv určených převážně pro výpůjčky, zažily i adventní úterky plné tvoření a poslední tvořivá akce byla výroba dárečků ke dni matek. 

V červnu nás všechna oddělení navštívila naposledy. Děti vrátily své výpůjčky a informovali jsme je o prázdninové otevírací době (vždy v úterý 14-18h), kdy nás mohou navštívit s kamarády nebo s rodiči.

Už teď se těším na září, na naše malé čtenáře, i na nové budoucí čtenáře z 1. třídy.

Děkuji, 

Markéta Procházková, knihovnice

(foto směs návštěv ze školního roku 2022/2023)