Setkání knihovníků v Bořislavi

13.05.2023

Byla jsem pozvána z Regionální knihovny Teplice, jmenovitě Helenou Spěváčkovou a Pavlem Kratochvílem na setkání knihovníků v Bořislavi, v sobotu 13.05.2023.

Setkání proběhlo v budově OÚ Bořislav, přivítal nás pan starosta Bořislavi Jaroslav Pauza. Knihovnice Kamila Šmídová nám představila knihovnu v Bořislavi. Na setkání vystavovala své akvarely výtvarnice Marie Sabou, kromě své výstavy nám pověděla o vzniku a historii obce Bořislav. Odborný program měla na starost Helena Spěváčková a Pavel Kratochvíl, kde jsme se věnovali funkcím regionálních knihoven a knihoven fungujících jako kulturní centra obce. Dostali jsme cenné rady a školení na knihovní systémy a software. Čekalo nás i bohaté pohoštění a procházka po obci s odborným výkladem pana starosty, především zajímavosti místního kostela sv. Kateřiny.

(u příspěvku zveřejňuji vlastní fotografie a také fotografie pana Bláhy, knihovníka z Kostomlat pod Milešovkou)

Děkuji za pozvání,

Markéta Procházková, knihovnice