Pasování prvňáčků čtenářem 2019

21.06.2019

Stala se z toho již tradice. Každý rok přijíždí  "Rytíř řádu krásného slova" , aby slavnostně pasoval absolventy 1. ročníku ZŠ čtenářem. Rytířů tohoto řádu je několik. Letos přijala mé pozvání spisovatelka Ivona Březinová, autorka mnoha oblíbených dětských knih. Slavnostní akt proběhl v obřadní síni obecního úřadu. Každý prvňáček při něm poklekl na kolínko a paní "rytířka" oděná ve slavnostním hávu mu jej mečem pasovala. Pro každého jsem měla připravenu knihu. Tyto knihy každoročně připravuje a rozesílá do knihoven Svaz knihovníků. 

Autor: Zdena Hlaváčková

Fotografie: Zdeněk Novák