Návštěva Základní školy Proboštov - 5. B

15.11.2023

V listopadu knihovnu navštívila 5.B ze ZŠ Proboštov s třídní učitelkou Mgr. Hejdukovou. 

Pro děti jsem, ve spolupráci s paní učitelkou, připravila dopolední program. Naučily se orientovat v knihovně a pracovat s knižním katalogem, a to hravou formou kvízu. Po dokončení kvízu nejrychlejší žáci našli odměnu. Po této vzdělávací akci byly zahájeny čtenářské dílny, kde si každý žák vybral knihu, kterou nezná a během půl hodinky se s knihou seznámil. To co děti dokázaly o knize zjistit následně odprezentovaly své třídě. Většině dětí se podařilo ulovit opravdu zajímavou knihu a jejich prezentace byla přínosem i pro posluchače. Celé dopoledne panovala dobrá nálada a věřím, že návštěva byla přínosem pro všechny zúčastněné.

Děkuji paní učitelce Mgr. Hejdukové za návštěvu.

Markéta Procházková, knihovnice