Návštěva Základní školy Proboštov - 2.B

05.12.2023

Na Mikuláše knihovnu navštívila 2.B ze Základní školy v Proboštově. Návštěva to byla plánovaná a tak jsem požádala seniorky z Klubu klubko, zda by pro děti připravily výtvarnou činnost. Paní Sedláková, jako bývala profesorka výtvarné výchovy na teplickém gymnáziu se činnosti ujala a pro děti připravila mikulášská přáníčka. Děti přáníčka dotvořily, vyzdobily a připravily pro rodiče nebo pro večerní návštěvu Mikuláše. Na oplátku děti pro Klub klubko nazdobily perníčky, které jsem tentýž den odpoledne paní Sedlákové předala.

Po mikulášském tvoření knihovnu navštívil pan Krásný, aby dětem pověděl něco o Středověku a přečetl jim úryvky ze "středověké" knihy. Děti si daly svačinku, čaj a vypravily se zpátky do školy.

Proběhlo velmi milé mezigenerační setkání, zároveň i seznámení dětí s naší krásnou knihovnou. 

Děkuji paní učitelce Mgr. Petře Jíchové, že děti do knihovny dovedla a věnovala svůj čas této aktivitě.

Markéta Procházková, knihovnice