Mateřské školy z Proboštova

26.06.2023

Mateřské školy v Proboštově

Blíží se konec školního roku a já bych ráda poděkovala za návštěvy mateřských škol. Během 2. pololetí školního roku 2022/2023 se u nás v knihovně vystřídala všechna oddělení z Mateřské školy Pastelka, pravidelně nás navštěvovaly i všechny děti z Lesní mateřské školy Samorost.

Děkuji paní a slečnám učitelkám, že děti dovedly do knihovny a ukázaly jim další možnost, jak trávit volný čas. Děkuji ředitelkám školek, že knihovnu zahrnuly do svého programu. Ukázaly jsme dětem, že je možné užít si návštěvu knihovny. Velice děkuji panu Krásnému, který dětem z mateřských škol, při návštěvách chodí předčítat pohádkové knihy.

Těším na září a věřím, že zahájíme další spolupráci.

Markéta Procházková, knihovnice