Lekce kreativního háčkování s Aničkou

23.11.2023

Paní Anna Šitinová nám v listopadu udělala kurz kreativního háčkování. Účast byla jak z řad dětí, tak i dospělých. Paní Šitinová svými výrobky zdobí obec v době adventu. Keře před knihovnou, vánoční strom v knihovně, lékárnu atd. Tímto kurze předala kousek svých manuálních schopností mladším generacím. Moc ji děkuji za trpělivost a obětavost a přeji jí i dalším členkám Klubu klubko zdraví a i nadále šikovné ruce.

Markéta Procházková, knihovnice