Kroužek "O přírodě v přírodě"

27.02.2024

Dobrý den všem,
Rádi Vás informujeme, že kroužek "O přírodě v přírodě" se přehoupl do své druhé poloviny.
V rybářském kroužku jsme se teď v zimních měsících věnovali především teorii, pravidlům rybolovu (řády), navazovat háčky, sestavovat pruty a montáže pro rybolov.Zanedlouho budou děti skládat rybářské zkoušky a v případě, že uspějí, tak budeme s kroužkem chodit co nejdříve k vodě. Kde se nejlépe naučí praktické dovednosti.
No a protože nejsme jen rybářský kroužek, tak včerejší hodina se konala v lese. Společně s dětmi a rodiči proběhla praktická výuka o stromech a biotopu lesa. Výkladu vedli zaměstnanci společnosti Lesy ČR s.p.. Odborně školení lesníci, byly na děti skvěle nachystáni. Měli pro děti připraveny různé hry a dovednosti. Samozřejmě za odměnu i pár sladkostí.
Rádi bychom jim za tento strávený čas s naším kroužkem upřímně poděkovali.Poděkování také patří rodičům, kteří měli velkou trpělivost, protože zajímavé povídání a hry se neplánovaně protáhly o půl hodiny.
Ještě jednou všem děkujeme za krásné odpoledne.

Lasík Pavel, vedoucí kroužku "O přírodě v přírodě"