Dobrovolníci v Místní knihovně Proboštově

23.01.2024

Pro naši knihovnu pracují pravidelně 4 dobrovolníci.

V zimním období vede čtvrteční tvoření Petra Polák, Petra žije v Anglii, ale v zimě se vrací do rodných Čech. Během 2 měsíců, které tu tráví navštěvuje ve čtvrtek naši knihovnu a tvoří s dětmi i rodiči. Její aktivita má název Kutilna, protože se nejen maluje a tvoří, ale i kutí. Myšlenka jejího tvoření je založena na recyklaci, nevyrábí z nových materiálů, ale vždy z toho, co už jednou posloužilo nebo z přírodnin. Každé setkání je tematicky založené k události, která se právě odehrává, např. pohanské zvyky, masopust, apod. Do svého tvoření zapojuje i prvky angličtiny.

 
Když Petra odjede zpět do své Anglie, tak nastupuje Erika Antošová a přebírá čtvrteční, Erika kromě vyrábění pracuje i s látkami, šije, lepí, modeluje, téma také přizpůsobuje sezóně. Její dílna se jmenuje Kutílek, aby i názvem navazovala na Petry Kutilnu. I Erika si u nás získala své stálé a věrné návštěvníky.


Posledním tvořícím dobrovolníkem je Vladimír Herškovič. Ten pravidelně vede dílny nejvíce navštěvované a to jsou dílny, které se odehrávají v rámci slavností obce, rozsvícení vánočního stromku, velikonoční apod. Je to jiný model dílen, zde je potřeba v kratším čase odbavit velké množství návštěvníků a přizpůsobit výrobky věku dítěte, což se mu daří. Jeho činnost pokračuje i v běžné čtvrteční tvoření a to tak, že se například s Erikou střídají, aby v zimních měsících tvoření skutečně probíhalo každý týden. Jeho čtvrtky jsou zaměřené na hry, na hraní a soutěžení.


Dobrovolníkem, který u nás pravidelně dětem předčítá je Pan Krásný, pan Petr Krásný navštěvuje naši knihovnu vždy, když je tu větší skupina dětí, převážně mateřské školy, což bývá někdy i 3x za měsíc. Kromě pravidelného čtení pro knihovnu příležitostně beseduje na téma nurismatika a nebo bonsaje. 

Nepravidelně se knihovně věnuje paní kronikářka Mgr. Jana Sedláková, která příležitostně uspořádá výstavu nebo besedu, občasně navážu spolupráci s ilustrátorkou Kristýnou Benešovou, která kromě toho, že u nás měla výstavu, tak se i podílela na pasování prvňáčků na čtenáře. Spolupracuji i se základní školou, kde Mgr. Nikola Fenclová, učitelka výtvarné výchovy u nás pravidelně vystavuje. 

Všem moc děkuji a uvítám dobrovolníky z více oborů, určitě pro ně najdeme v knihovně uplatnění.

Děkuji moc.

Markéta Procházková, knihovnice