Rozsvícení vánočního stromu

26.11.2023

Dílny pod vedení Vladimír Herškovič k příležitosti obecní akce, děkuji za velikou účast a trpělivé vedení dílniček Láďovi a Jitce Mouchové.