Beseda s panem Svobodou - Východní Krušné hory

13.02.2024

BESEDA s Jiřím Svobodou (1974)

13.02.2024 od 17 hod., v zasedací síni OÚ Proboštov

Východní Krušné hory – příroda, historie a krásné acháty z Krásného Lesa

Prohlédneme si historické i přírodní památky v horách i na jejich úpatí, pronikneme do nitra pohoří provrtaného nespočtem dolů, které jsou dnes součástí kulturního dědictví lidstva jako památka UNESCO, a nakonec se podíváme na jednu novou mineralogickou lokalitu, která vydala nádherné nerostné hmoty v podobě rudých karneolových achátů.

V úterý 13.2. jsme se, na sále úřadu v Proboštově, pobavili a inspirovali besedou pana Svobody s tématem Krušných hor - příroda, historie a krásné acháty z Krásného Lesa, historické i přírodní památky v horách i na jejich úpatí, pronikli jsme do nitra pohoří provrtaného nespočtem dolů, které jsou dnes součástí kulturního dědictví lidstva jako památka UNESCO. A nakonec jsme se podívali na jednu novou mineralogickou lokalitu, která vydala nádherné nerostné hmoty v podobe rudých karneolovych achátu. Děkuji za plný sál posluchačů. Díky Vaší hojné účasti můžeme pořádat další a další akce. Děkuji

Markéta Procházková, knihovnice