Život kolem knihovny

Po slavnostním pasování navštívila paní Březinová ještě Mateřskou školu Pastelka. Malé posluchače zaujala svým vyprávěním o tom, jak už v pěti letech chtěla být spisovatelkou, jak kniha vzniká, kdo je ilustrátor a jaká je cesta knihy od napsání až po vydání. Děti nás mile překvapily svými zvídavými dotazy.

Stala se z toho již tradice. Každý rok přijíždí "Rytíř řádu krásného slova" , aby slavnostně pasoval absolventy 1. ročníku ZŠ čtenářem. Rytířů tohoto řádu je několik. Letos přijala mé pozvání spisovatelka Ivona Březinová, autorka mnoha oblíbených dětských knih. Slavnostní akt proběhl v obřadní síni obecního úřadu. Každý prvňáček při něm poklekl na...

Od 25. 3. 2019 do 31. 5. 2019 byla ve vestibulu obecního úřadu instalována výstava fotografií Romana Nešetřila. Pan fotograf má opravdu dobré oko. Kurátorkou výstavy byla Jana Sedláková.

V plně zaplněné obřadní síni OÚ se konala beseda s panem Petrem Krásným, spojená s výstavou. Mezi "koníčky" pana Krásného patří i umění bonsaje. Jejich pěstování je tvořivou zábavou velmi náročnou na čas. Kořeny tohoto umění sahají dávno před náš letopočet. Z Orientu se rozšířily po celém světě. Krása výpěstku je spojena s tvarem a velikostí misky....

Vysušené a vypálené výtvory očekávala finální úprava glazováním. Ve fotogalerii zhlédněte zaujetí výtvarníků i pěkné výsledky jejich tvorby po opětném vypálení v hrnčířské peci.

Meteorolog Martin Novák je vedoucím předpovědního oddělení Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mimo to učí na UJEP meteorologii a klimatologii. Osvětlil nám vznik různých klimatických jevů. I přes množství družic a radarů, které dnes meteorologům pomáhají, je možné důvěryhodně předpovědět počasí maximálně do tří dnů. Předpovědi...

Ve vestibulu obecního úřadu je k vidění výstava fotografií z cesty Romana Nešetřila po Tanzanii. Fotografie dokumentují běžný život obyvatel Tanzanie i exotickou faunu a flóru. Výstava potrvá do 15. 5. 2019.

Po tři březnová odpoledne se v naší malé dílně pilně kutilo. Velkých i malých zájemců o práci s keramickou hlínou se sešlo tolik, že se málem nevešli k pracovnímu stolu. Nahlédněte do fotogalerie. Uvidíte s jakým zápalem se tvořilo. Byla to první etapa dílny. Až výrobky vyschnou, půjdou do pece na výpal. Poté bude následovat práce s glazurou. Celá...

V rámci spolupráce se školní družinou navštěvují knihovnu všechna tři oddělení jedenkrát za měsíc. Záměrem je přivést děti ke čtenářství. Většina dětí vlastní již svůj čtenářský průkaz.

Velký zasedací sál OÚ přivítal tentokrát žáky 2. stupně ZŠ. Pozorně poslouchali přednášku pana Petra Krásného ke 100. výročí vzniku československé měny . Měli přitom příležitost prohlédnout si vzácné exempláře numismatické sbírky přednášejícího.