Život kolem knihovny

Po tři listopadová odpoledne vypukla v naší dílně barevná fantazie. Pod zkušeným vedením Jany Sedlákové malovaly malířky amatérky na plátna olejovými barvami abstraktní motivy. Počátkem příštího roku budou práce vystaveny ve vestibulu obecního úřadu.

14. a 16. 10. praskala naše malá dílna ve švech. O pletení košíků byl velký zájem. Jitka Šénová, která dílnu vedla, se všem zájemcům obětavě věnovala, a tak si všichni odnesli domu hezký košíček.

V archivních pramenech je záznam o založení Místního odboru Národní jednoty severočeské v Proboštově, dne 2. 8. 1890. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor a současně byli přijímáni noví členové. Od pana knihvedoucího z pivovaru byl doručen sud piva, které se má vypít při valné hromadě. Obnos za vypité pivo měl každý přítomný člen panu hostinskému...

Po slavnostním pasování navštívila paní Březinová ještě Mateřskou školu Pastelka. Malé posluchače zaujala svým vyprávěním o tom, jak už v pěti letech chtěla být spisovatelkou, jak kniha vzniká, kdo je ilustrátor a jaká je cesta knihy od napsání až po vydání. Děti nás mile překvapily svými zvídavými dotazy.

Stala se z toho již tradice. Každý rok přijíždí "Rytíř řádu krásného slova" , aby slavnostně pasoval absolventy 1. ročníku ZŠ čtenářem. Rytířů tohoto řádu je několik. Letos přijala mé pozvání spisovatelka Ivona Březinová, autorka mnoha oblíbených dětských knih. Slavnostní akt proběhl v obřadní síni obecního úřadu. Každý prvňáček při něm poklekl na...

Od 25. 3. 2019 do 31. 5. 2019 byla ve vestibulu obecního úřadu instalována výstava fotografií Romana Nešetřila. Pan fotograf má opravdu dobré oko. Kurátorkou výstavy byla Jana Sedláková.

V plně zaplněné obřadní síni OÚ se konala beseda s panem Petrem Krásným, spojená s výstavou. Mezi "koníčky" pana Krásného patří i umění bonsaje. Jejich pěstování je tvořivou zábavou velmi náročnou na čas. Kořeny tohoto umění sahají dávno před náš letopočet. Z Orientu se rozšířily po celém světě. Krása výpěstku je spojena s tvarem a velikostí misky....

Vysušené a vypálené výtvory očekávala finální úprava glazováním. Ve fotogalerii zhlédněte zaujetí výtvarníků i pěkné výsledky jejich tvorby po opětném vypálení v hrnčířské peci.

Meteorolog Martin Novák je vedoucím předpovědního oddělení Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mimo to učí na UJEP meteorologii a klimatologii. Osvětlil nám vznik různých klimatických jevů. I přes množství družic a radarů, které dnes meteorologům pomáhají, je možné důvěryhodně předpovědět počasí maximálně do tří dnů. Předpovědi...