Proboštov wiki

Poloha

Proboštov se rozkládá na katastrálním území 400 ha, v těsném sousedství lázeňských Teplic. Má kolem 2600 obyvatel. Součástí Proboštova je osada Přítkov. Poloha obce je výhodná, dopravně navazuje na aglomeraci regionu a současně leží v předhůří Krušných hor s výhledem na oblast Českého středohoří. Obec stavebně splývá na jihu s Teplicemi, na severozápadě sousedí s Novosedlicemi a městem Dubí, na východě je sousedem Krupka. V obci je zastávka železniční trati Ústí nad Labem - Most a prochází zde horní dráha Oldřichov - Děčín, v současnosti nevyužívaná. K dopravě do okolních měst a obcí lze využít několika autobusových linek MHD. Část obecního katastru byla revitalizována po mnohaleté hlubinné i povrchové těžbě hnědého uhlí.

Historie

Nejstarší zmínka o obci Proboštov je datována v darovací listině z roku 1156. Dokládá, že území má sloužit k výživě proboštovi teplického ženského benediktinského kláštera, založeného královnou Juditou. Úkolem probošta byla církevní správa kláštera. Po husitských válkách klášter zanikl a král Zikmund Teplice s klášterním i proboštským lénem zastavil svému stoupenci Jakoubkovi z Vřesovic. Proboštov se stal součástí teplického panství a sdílel s ním jeho osudy. Svou polohou byl vystaven válečným svízelům při každém vpádu do Čech.

Prameny uvádějí, že Přítkov vznikl už v roce 1475, avšak tvrzení není prokazatelné. Původně židovská obec střídala nejen název Przytkow - Judendorf, ale i majitele. V polovině 19. st., v období růstu místního průmyslu a hornictví se obě obce, Proboštov i Přítkov, rozrostly. V okolí vznikaly nové podniky a doly, železniční tratě. Přílivem obyvatelstva z vnitrozemí Čech se Proboštov stal velkou průmyslovou obcí. Byla postavena německá škola, rovněž česká menšina si vyžádala stavbu školy. V ČSR se rozvíjel český společenský život, ale brzy se začal projevovat příliv nacionalismu. Většina Čechů v roce 1938 obec opustila. Po válce byli němečtí obyvatelé odsunuti, přišli noví čeští osídlenci. Přítkov je od r. 1960 připojen k Proboštovu. K řadě změn došlo po r. 1989. Nový územní plán umožnil rozmach stavebních aktivit. Obec vystavěla budovu radnice.

Památky

Proboštovský rybník byl zaznamenán již v polovině 18. st. Ves s dvěma desítkami domů patřila knížeti Clary Aldringenovi, stejně i rozsáhlá bažantnice, anglický park s mohutnými duby, členěný alejemi. Rybník oživovaly kachny, husy a jiní vodní ptáci. V myslivně na okraji parku se scházela lázeňská kávová společnost. V roce 1918 myslivnu zakoupila místní Dělnická tělocvičná jednota a přestavěla ji na Dělnický dům. Ten koncem války vyhořel. V roce 2001 byla na stejném místě vystavěna nová dominanta - obecní radnice. Kaple sv. Antonína Paduánského, vystavěna původně v barokním slohu, podle data uvedeného na věžním zvonu stála již r. 1759. 

Významné osobnosti

Grafik František Havelka*1.11.1882, rodák z Proboštova, zemřel roku 194. Vyučil se litografem, absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Lipsku, byl profesorem v Tiflisu na Kavkaze a v Tomsku na Sibiři. O svých zkušenostech napsal řadu knih.

Václav Hejna, učitel české obecné školy a cvičitel Sokola Proboštov, za okupace člen sokolské odbojové skupiny S- 21 B v Červeném Kostelci. Narodil se roku 1913 ve Vojnicích u Roudnice nad Labem. Popraven gestapem 9. července 1942 v Pardubicích.

Jaroslav Budín, narozen v Proboštově roku 1904, hudebník, vlastenec a kapelník. Otec PhDr. Libuše Horstové, hudební vědkyně, dědeček houslového virtuose Jaroslava Svěceného.

Současnost

Vzhled a charakter obce je dán územním plánem schváleným v roce 2004. Obec je velmi atraktivní lokalitou k bydlení, pro výstavbu rodinných domů, i k užívání volného času. Ze sportovních možností lákají nejen vodní plochy a rozsáhlé lesy, ale rovněž sokolovna se sportovním areálem. Obecní úřad má sídlo v nové budově radnice, součástí je stavební úřad. V budově sídlí obecní policie, pošta, rehabilitační zdravotní služba a obecní knihovna. V obci je mateřská i základní škola, ordinace praktického lékaře a veterináře. Sociální služby poskytuje občanské sdružení Senior Teplice. Významnou činnost vyvíjí jednotka Sboru dobrovolných hasičů Z hlediska občanské vybavenosti je obec soběstačná. Základní nákup potravin je zajištěn, v obci je několik restaurací: Proboštovská bašta, Kovárna, Sokolovna. Spolkový život je soustředěn v několika organizacích. Společenské akce se konají v kulturním domě, plesy a zábavy v Sokolovně. Léto patří oslavám pořádaným obecním úřadem v lesoparku. Oblíbená je Antonínská pouť, rockové koncerty, slavnostiobce v září i westernové rodeo na ranči Severní hvězda v Přítkově . 

Turistika, sportovní vyžití

Obec je cílem rodinných vycházek do přírody. Řada pěších procházkových cest lesoparkem s dětskými hřišti vede kolem Proboštovského rybníka, či stromovou alejí od školy k rybníku Jaroslav až do lesů vzdálenějšího Přítkova, cíle houbařů. Připravovaná je cyklostezka č. 3087. Zelená turistická značka vede od železniční zastávky do Krupky. Střediskem sportu je sokolovna, sportovní aktivity lze uplatnit v areálu hřišť pro kopanou, volejbal, hokejbal, tenis.

Přírodní zvláštnosti

Rybníky Proboštovský, Jaroslav a Vápenka udržuje Český rybářský svaz. Rybníky jsou využívány ke koupání v létě, v zimě k bruslení. Nejnavštěvovanější místo v obci je lesopark, s památnými staletými duby na hrázi a v blízkém okolí.